Årsmötesprotokoll 2021 finns under Dokument

Ansökan om bidrag för beläggning av Ramsdalsvägen under 2022, är
inlämnad till Trafikverket.
Vi har erhållit ett positivt besked, vilket innebär att Vägföreningen
erhåller 40 % av totala kostnaden

En planering av organisationen inom styrelsen pågår, vilket kommer
att innebära att en Vägfogde kommer att utses.
Vägfogden ansvars område blir att under vinterhalvåret tillsamman med
vår entreprenör Mattias Lindgren ansvara för snöröjning och halkbekämpning.
Under resten av året ansvar för drift och underhåll av Vägområdet inom
Ramsdal, Strömmen och Djursunda tillsammans med Mattias Lindgren samt kontakter med myndigheter.

Roland Johansson
Ordf.