Ny beläggning

Ny beläggning från korset Hamnvägen – Ramsdalsvägen till Strömshagsvägen, kommer att utföras under september. 

Bidrag från Trafikverket är beviljat med 40 procent av kostnaden.

Slagning av sly i dikena görs i höst

Hanteras av Teknet

Up ↑