Ansvar

Ramsdals vägföreningens ansvar:

Ramsdals vägförening består av 409 fastigheter inom områdena:

Djursunda

Edet

Hagsjö

Passdal

Ramsdal

Strömmen

Ramsdals vägförening med organisationsnummer 72 50 00 – 52 90, bildad genom förrättning 1969-07-04 enligt lagen om enskilda vägar. Vi är en samfällighetsförening med en demokratiskt vald styrelse.


Vårt ansvar är att hålla vägarna öppna såväl sommar som vinter och se till att de är i ett farbart skick.


Här på vår hemsida kan du läsa om när vi ska och när vi har utfört något uppdrag rörande vägnätet eller när vägarna är utlysta så att inte tunga fordon kan åka in på vårt område.


Har Ni synpunkter eller andra önskemål är vi tacksamma för att få dem skriftligen tex via e-post till någon av oss i styrelsen.

Vägnätet består av: 6,1 km belagd väg och 14,6 km grusväg.


Därutöver ingår skötsel (slåtterröjning) av 2 m dike på varje sida av vägarna:

Hamnvägen

Ramsdalsvägen

Strömmenvägen och

Djursundavägen

Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

____________________________________________

För att kunna förstora kartan så

Ladda ner detaljplanskartan här

___________________________________________

Sandningsutrustning för våra vägar