Startsida

Ramsdals Vägförening

(Uppdaterad 2018-12-26, Startsidan)

Gott Nytt År

Önskar styrelsen

______________________

Information om slutbesiktningen

 

Fredagen 16 november hade vi slutbesiktning av arbeten gällande bredband och kabelarbeten i Ramsdal-Djursunda.

 

EON:s arbeten var i huvudsak färdigställda, medan IP-onlys arbeten inte

var färdigställda.

 

Besiktningsmannens utlåtande blev, frånsett ganska många anmärkningar på IP-onlys arbete, att båda företagen skall överlämna sin egenkontroll till besiktningsmannen snarast.

 

Eon: markarbeten blev godkända, frånsett överlämnandet av egenkontrollen.

 

IP-onlys arbeten blev inte godkända vid slutbesiktningen, utan en

fortsatt slutbesiktning skall ske före årsskiftet.

 

De anmärkningar som finns i protokollet skall om väderleken medger vara klara till 31/12 2018

 

Enligt uppdrag

/Roland Johansson

2018-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den

gamla branddammen.


Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med

öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla

sandfickan kommer att rivas.


Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för

maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.

Kostnaden för detta ingår i årets budget.


2018-02-16

/Styrelsen

___________________________________________________________


Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

___________________________________________

Här kan du ladda ner:

Årsmötesprotokoll 2018

_______________________________

Samtycke enligt personuppgiftslagen


Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR


Vägföreningen i Ramsdal informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen. 


Vi är enligt lagen skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.


De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning. 


Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen. 


Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga

om personuppgifter som behandlar om dig./Styrelsen

2018-05-25


________________________________________________________________