Startsida

Ramsdals Vägförening

(Uppdaterad 2018-05-25, Startsidan)

Observera bevattningsförbudet

Bevattningsförbud gäller, under juni, juli och augusti.

 

2018-05-2

/Styrelsen

_________________________________________________

Allmän information

I samband med att bredbands utbyggnaden nu kommer att påbörjas v 20, har besiktning av vägområdet utförts av en opartisk besiktningsman.

 

Kostnaden för för- och efterbesiktning svarar IP-only för.

Beroende på dessa arbeten i vägområdet, kommer planerad grusning och sladdning av grusvägarna att utföras först efter att utbyggnaden är klar.

 

Saltning av grusvägarna kommer att utföras under v 20.

 

/Styrelsen

208-05-11

_____________________________________________

Kabelutsättning

 

I samband med ip-onlys och eon`s schaktarbeten i Ramsdal är det viktigt att egna kablar markeras.

 

Behjälplig är Mattias 0705517875

 

2018-05-10

Styrelsen

______________________________________________

Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den

gamla branddammen.

 

Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med

öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla

sandfickan kommer att rivas.

 

Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för

maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.

Kostnaden för detta ingår i årets budget.

 

2018-02-16

/Styrelsen

________________________________________________________________

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Vägföreningen i Ramsdal informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt lagen skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga

om personuppgifter som behandlar om dig.

 

 

/Styrelsen

2018-05-25

 

________________________________________________________________

Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

___________________________________________

Här kan du ladda ner:

 

_______________________________