Styrelsen

Ramsdals Vägförenings styrelse

Styrelsen i Ramsdals vägförening består av

följande personer:

Ordförande

Hans Lorentzson

Tel: 070-516 21 93

hansoloflennart@gmail.com

Sekreterare

Hans Adamsson

Tel: 070-541 49 75

adamsson.hans@gmail.com

Ledamot

Roland Johansson

Tel: 070-598 56 01

rolandjohansson@telia.com

Ledamot

Percy Danielsson

Tel: 070-238 79 00

percy.h.danielsson@modine.com

Ledamot

Margareta Engelbrekt

Tel: 073-855 03 53

margareta.engelbrekt@hotmail.se

Ersättare

Ivars Lodens

Tel: 070-147 27 94

ivars@lodens.se

 

Niklas Rydell

Tel: 070-661 78 59

niklas.rydell@hotmail.com

Övriga funktioner:

Revisorer

Stefan Gustavsson

Göran Pettersson

 

Revisorsuppleanter

Maria Renntun

Gunnar Hansson

Valberedning

Jan-Gunnar Isberg

Leif Ljung

Bengt Röken

Webbansvarig

Kimm Johansson

kimm.johansson@gmail.com

Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

____________________________________________