Styrelsen

Ramsdals Vägförenings styrelse

Styrelsen i Ramsdals vägförening består av

följande personer:

Ordförande

Bo Larsson

Tel: 070-753 44 00

bo.larsson42@telia.com

Sekreterare / webbansvarig

Pentti Mäkilä

Tel: 070-357 32 09

propam48@hotmail.com

Ledamot

Roland Johansson

Tel: 070-598 56 01

rolandjohansson@telia.com

Ledamot

Christian Ahl

070-200 53 90

christian.ahl@vitahasten.se

Ledamot

Margareta Engelbrekt

Tel: 011-13 55 54

margareta.engelbrekt@hotmail.se

Ersättare

Annika Lindberg

Tel: 073-975 08 65

ga.lindberg@gmail.com

 

Göran Svensson

Tel: 070-447 47 09

goran.eb.svensson@telia.com

 

 

 

 

Övriga funktioner:

Revisorer

Thomas Söderdahl

Göran Pettersson

 

Revisorsuppleanter

Nicklas Rydell

Liss Wallin

Valberedning

Jan-Gunnar Isberg

Leif Ljung

Bengt Röken

Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

____________________________________________