Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den gamla branddammen.

Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla sandfickan kommer att rivas.

Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.
Kostnaden för detta ingår i årets budget.

2018-02-16
/Styrelsen

Hanteras av Teknet

Up ↑