Styrelsen

Ordförande
Niklas Rydell
070-661 78 59

Kassör, (medlemsregister)
Ivars Lodens
070-147 27 94

Vägfogde
Hela styrelsen

Sekreterare
Hans Adamsson
070-541 49 75

Ledamot
Percy Danielsson
070-238 79 00

Ledamot
Roy Olausson
070-829 04 55Föreningens mailadress:
info@ramsdalsvagforening.se

Övriga funktioner:

Revisorer
Stefan Gustavsson
Göran Pettersson

Valberedning
Sune Karlsson
070-249 69 28

Hans Lorentzon
070-516 21 93

Hanteras av Teknet

Up ↑