Återställning efter bredbandsutbyggnaden

Ny projektledning för resterande och återställningsarbeten har utsetts,
Vi har haft ett första projektlednings möte 21 maj,
där vi gick igenom resterande återställningsarbeten.
Dessa arbeten har nu påbörjats, enligt besked av projektledaren kommer
troligen inte samtliga arbeten med bredbandsutbyggnaden att vara klara 
för än till årsskiftet.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Hanteras av Teknet

Up ↑