Ramsdals vägföreningens ansvar

Ramsdals vägförening med organisationsnummer 72 50 00 – 52 90, bildad genom förrättning 1969-07-04 enligt lagen om enskilda vägar. Vi är en samfällighetsförening med en demokratiskt vald styrelse.

Vårt ansvar är att hålla vägarna öppna såväl sommar som vinter och se till att de är i ett farbart skick.

Alla asfalterade vägar samt Nyalundsvägen underhålls via statsbidrag.

Här på vår hemsida kan du läsa om när vi ska och när vi har utfört något uppdrag rörande vägnätet eller när vägarna är utlysta så att inte tunga fordon kan åka in på vårt område. 

Har Ni synpunkter eller andra önskemål är vi tacksamma för att få dem skriftligen tex via

e-post till :

info@ramsdalsvagforening.se

Ramsdals vägförening består av 409 fastigheter inom områdena:

Djursunda
Edet
Hagsjö
Passdal
Ramsdal

Vägnätet består av: 6,1 km belagd väg och 14,6 km grusväg.

Därutöver ingår skötsel (slåtterröjning) av 2 m dike på varje sida av vägarna:
Hamnvägen
Ramsdalsvägen
Strömmenvägen
Djursundavägen

Hanteras av Teknet

Up ↑