Information om slutbesiktningen

Fredagen 16 november hade vi slutbesiktning av arbeten gällande bredband och kabelarbeten i Ramsdal-Djursunda.

EON:s arbeten var i huvudsak färdigställda, medan IP-onlys arbeten inte var färdigställda.

Besiktningsmannens utlåtande blev, frånsett ganska många anmärkningar på IP-onlys arbete, att båda företagen skall överlämna sin egenkontroll till besiktningsmannen snarast.

Eon: markarbeten blev godkända, frånsett överlämnandet av egenkontrollen.

IP-onlys arbeten blev inte godkända vid slutbesiktningen, utan en fortsatt slutbesiktning skall ske före årsskiftet.

De anmärkningar som finns i protokollet skall om väderleken medger vara klara till 31/12 2018

Enligt uppdrag
/Roland Johansson
2018-11-23

Hanteras av Teknet

Up ↑