Årsmötesprotokoll 2021 finns under Dokument

Hastighetsnedsättning

Med anledning av att Länsstyrelsen inte medger hastighetsnedsättning till 40 km/tim. Har styrelsen beslutat att 40 km/tim skall gälla som rekommenderad hastighet inom hela området Ramsdal-Djursunda.
50 km/tim. gäller fortfarande från avfarten väg 818 till anslagstavlan. Omskyltning kommer att ske under februari.
Styrelse har också beslutat att inte montera upp några farthinder under perioden juni-augusti Frånsett ett farthinder på Ramsdalsvägen vid fotbollsplan.