Grusning av vägar.

Under vecka 17 har det grusats vägar i Ramsdal. Strömmenvägen, Sandfjärdsvägen, Grindviksvägen, Strömshagsvägen, Gransjövägen,Nyalundsvägen och Sågvägen har alla fått ca 5 cm 0-16 väggrus.Totalt ca 450 ton.Bindemedel har eller kommer att adderas.Nästa år kommer 5 nya vägar att tillföras väggrus.

Hälsningar / Vägföreningens styrelse

Nedan finns förslaget till nya stadgar som ej var komplett i kallelsen till årsstämman.

Hanteras av Teknet

Up ↑