Asfaltering klar

Asfaltering av Ramsdalsvägen till Strömshagsvägen utfördes under måndag 26/9 och tisdag 27/9, till ett mycket bra resultat.

Medlemmar ur styrelsen fungerade som trafikvakter, trafiken fungerade bra.

Kvarstår kantjustering med grus.

Slagning av sly i vägrenarna kommer att utföras senare delen av oktober.

Ny beläggning

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Hanteras av Teknet

Up ↑