Ange
Namn
e-mail
Bankkonto
samt uppgifter om max 4 st utlägg.
Tryck på knappen ”Skicka” och utläggsräkningen skickas till Ramsdals Ekonomiska Förening.





Utlägg 1






Utlägg 2







Utlägg 3








Utlägg 4