Grusvägar inom Ramsdal-Djursunda

Med start vecka 14 kommer samtliga grusvägar inom Ramsdal-Djursunda att påföras ca. 5 cm. väggrus 0-16. Undantaget blir där IP-only inte återställt vägslänter och vägbana. På vissa delar av vägarna är det bra med grus, där kommer inte nytt grus att påföras. Åtgången grus är beräknad till ca. 1 000 ton.
Arbetet kommer utföras enligt följande:

Spridning av grusmaterialet, därefter får trafiken komprimera gruset under några veckor. Därefter kommer vägarna att justeras med vägsladd. Dammbekämpning (saltning) utföres därefter vid lämplig väderlek.

Ramsdals Vägförening
Enl. uppdrag
Roland Johansson

Hanteras av Teknet

Up ↑