Kommande beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten kommer att utföras under första delen av september.

De vägar vi skall asfaltera är:
Hamnvägen
Bäckvägen
Del av Strömmenvägen  (vid badet)

Arbetet beräknas ta 4 dagar, under denna period är framkomligheten på
dessa vägar begränsad. Meddelande om tider när de olika vägarna kommer att beläggas, meddelas på Hemsidan och på anslagstavlorna

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Hanteras av Teknet

Up ↑