Den 30/3 2022 hade vägfogde och vägföreningens ordförande planeringsmöte med vår entreprenör, där diskuterades underhåll av grusvägar, man har som ambition att en stor andel av Ramsdals vägnät ska grusas och saltas under april månad. Detta kommer att ske under ordinarie arbetsdagar.
Under september kommer asfaltering att utföras på Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen.
Mer detaljerad information kommer inom kort.