Bredband

Bredband Ramsdal-Djursunda med omnejd

 

Nyheter om bredbandsutbyggnaden!

 

Nu är det bredband på gång i Ramsdal med omnejd!

 

Efter framgångsrik bearbetning av c:a 850 fastigheter i det utökade område, som

IP-Only har skött, är vi igång med utbyggnaden av fiber! Området omfattar fastigheter från Korsnäs ut till hela Södra Finnö.

 

Förprojektering pågår just nu med planering av grävning. Kartor ritas, som ska presenteras för markägarna för godkännande och avtalsskrivning.

 

Det som ritas nu är stamnäten. När det gäller grävning av spridningsnäten kommer

alla fastighetsägare att kontaktas när det blir aktuellt. Spridningsnäten är de ledningar som går in i respektive fastighet.

 

Byalaget kommer att hjälpa till med det fortsatta arbetet enligt tidplanen, som i stora drag ser ut så här:

Förprojektering och bearbetning av markägare och vägföreningar för erforderliga markavtal pågår fram till våren 2017. Om allt går enligt plan kan grävning påbörjas våren/sommaren 2017. Inkoppling kan då ske hösten/vintern 2017-2018.

 

Vi återkommer med mer information längre fram när det börjar bli aktuellt med grävning på våra tomter. Information från ByNet/IP-Only kommer inom kort!

 

Har du ännu inte beställt? Det är inte för sent! Du beställer enkelt på www.ip-only.se/portal eller genom att skicka in din beställningsblankett. Skicka in din beställning snarast möjligt.

 

 

2016-11-16

Byalaget Ramsdal-Djursunda m. o.

 

 

Ordförande

Leif Boström

leif@bostrom.se

 

Sekreterare

Johan Österman

johan.osterman@gmail.com

 

Kassör

Haita McMurray

haita.mcmurray@gmail.com

 

Ledamot

Jan Swenningson

jansw@maxm.se

 

Ledamot/Medlemsansvarig

Ivars Lodens

ivars@tele2.se

 

Ledamot

Björn Stange

drusne@yahoo.com

 

Ledamot

Ingalill Nilsson

ingalilloleif@gmail.com

 

Ledamot

Claes Gerdin

claes.gerdin@gmail.com