Information

Bredband Ramsdal-Djursunda med omnejd

Ordförande

Leif Boström

leif@bostrom.se

 

Sekreterare

Johan Österman

johan.osterman@gmail.com

 

Kassör

Haita McMurray

haita.mcmurray@gmail.com

 

Ledamot

Jan Swenningson

jansw@maxm.se

 

Ledamot/Medlemsansvarig

Ivars Lodens

ivars@tele2.se

 

Ledamot

Björn Stange

drusne@yahoo.com

 

Ledamot

Ingalill Nilsson

ingalilloleif@gmail.com

 

Ledamot

Claes Gerdin

claes.gerdin@gmail.com

Första steget mot fiberbredband

Du förbinder dig inte till något genom att gå med i byalaget utan visar bara att du är intresserad

av att ansluta till fiberbredband. Du går med i byalaget genom att betala in 300 kronor till:

 

 

Bredband Ramsdal-Djursunda med omnejd - Bankgiro: 162-1986

 

Vid betalning ange:

•Namn

•Fastighetsbeteckning

•Adress till fastigheten

•Telefonnummer

•Mejladress

 

Medlemsansvarig: Ivars Lodens 0767-223572, ivars@tele2.se

 

Du som redan är medlem i Bredband S:t Anna kommer att föras över till vårt byalag efter ditt godkännande. Via din mejladress får du i fortsättningen information om hur projektet fortskrider.

Inga priser för bredbandsanslutningen är ännu fastställda utan det ligger fortfarande på kalkylstadiet. Det är viktigt att så många som möjligt ansluter sig till fiberbredbandet eftersom kostnaden per fastighet blir lägre ju fler vi blir!

 

 

Vad får vi ut av fiberbredband?

Fiberbredband ger oss trygghet, möjlighet för fler att arbeta hemma, flexiblare TV, internet och

telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna.

 

 

Varför fiberbredband?

•Statens mål är att 90 % av befolkningen ska ha minst 100 Mbit år 2020.

•Detta kan vara sista chansen att få fiberbredband med bidrag.

•Internetuppkopplingen blir snabbare.

•Du får bättre kapacitet, HD-kvalitet på TV, IP-telefoni och snabbare och driftsäkrare

Internetuppkoppling.

•Möjlighet till digitalt trygghetslarm för äldre.

•Möjlighet till kameraövervakning av ditt fritidshus eller andra lokaler.

•Fibern grävs ner i marken och är därför mycket driftsäker.

 

 

Det finns många fler möjligheter, som vi inte kan förutse nu. Tekniken går otroligt fort framåt. Fiberbredband är driftsäkert med en livslängd på minst 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut.

_________________________________________________________________________