Niklas Rydell till Vägfogde

Styrelsen för Ramsdals Vägförening har utsett Niklas Rydell till Vägfogde
Niklas är idag suppleant i styrelsen.
Hans arbetsuppgifter blir att tillsammans med vår entreprenör Mattias
Lindgren ansvara för vinter-och sommar underhåll av vårt vägnät och vägområde, samt myndighets kontakter.
Niklas nås på telefon  070-6617859

Ramsdals Vägförening

Roland Johansson
Ordf.

Hanteras av Teknet

Up ↑