Uppdatering Vägarbeten

Asfalteringen av Hamnvägen, Bäckvägen och Strömmenvägen, är nu utförd. På Strömmenvägen grävde vi ur dåliga delar och påförde nytt grus, markerings stolpar kommer att monteras vid djup dike. Arbetet utfördes under perfekta väderförhållanden. Vägföreningen erhåller 40 % bidrag från Trafikverket för Hamnvägen.

Linje målning av parkeringsplatser vid Gropviken, samt utläggning av grus
för stödkanter, längs de belagda vägarna, utföres under oktober månad.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑