Ny beläggning

Ny beläggning från korset Hamnvägen – Ramsdalsvägen till
Strömshagsvägen, kommer att utföras under september.

Bidrag från Trafikverket är beviljat med 40 procent av kostnaden.

Slagning av sly i dikena görs i höst

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑