Momsredovisning föreningar

Det är nya regler från Skatteverket som gäller Ekonomiska och Vägföreningen att redovisa moms. Det har varit känt ett tag nu men vi har inte haft en klar bild på NÄR. Efter en dialog med vår revisor bestämde vi i maj att vi från och med nästa faktura göra denna ändring på fakturorna. Dessutom gör vi denna justering i bokföringen retroaktivt från 1 januari i år.

När ni får fakturor i fortsättningen har vi dragit av 20% av  beslutade belopp på årsstämman och redovisat det som moms. På fakturan anges detta som 25% moms dvs ett påläggsbelopp. Totalen är detsamma för er. Det blir högst troligt inga konsekvenser alls för er och föreningarna men om sker så kommer det att finnas uppgift om det i nästa årsredovisning. Intäkter och kostnader tar ut varandra men det kan bli gynnsamt vid investeringar samt rörelser i kassan beroende på om vi skickar in moms eller har moms att återfå under året. 

Med vänliga hälsningar

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård och Ramsdals Vägföreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑