Åtgärder på och kring våra vägar

På väg in till Ramsdal fanns det en del hål i beläggningen som nu är lagat. Utöver detta har vi tillsammans med Ekonomiska föreningen under hösten kollat på träd som växer nära diket på föreningens mark och som inkräktar på dikets funktion. Träd har även i flera fall lutat ut över vägen till nackdel för lastbilstrafiken. Alla träd som behöver göras något åt kommer skog och mark att åtgärda.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑